DEHB’da Magnezyum + B6 vitamini

Magnezyumun B6 vitamini ile beraber alındığıda etkisinin ne kadar artığına daha önceki yazımızda değinmiştik. (Bakınız: Magnezyum+B6 Vitamini) Magnezyum bilindiği gibi vücutta bir çok süreçte önemli. Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yaşayan kişilerde ise yapılan Magnezyum+B6 vitamini takviyesinin olumlu sonuçlar ortaya koyduğu bir gerçek.

DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) Nedir?

Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve otizm (otistik spektrum bozuklukları, OSB; yaygın gelişimsel bozukluklar, YGB) uzun yıllardır tanımlanmış ve yetersiz bir magnezyum yolunun tutulumundan şüphelenilebilen farklı nörolojik bozukluklardır.

DEHB, gençlerde tedavi için başvuran en yaygın nörodavranışsal bozukluktur.

Yapılan çalışmalarda DEHB'li çocukların Magnezyum-B6 tedavisinin hastalığın semptomlarını iyileştirdiği gösterilmiştir. Magnezyumu sadece biraz eksik olan kişiler, sinirli, çok gergin, gürültüye duyarlı, aşırı heyecanlı, endişeli ve isyankar hale gelir. Eksiklik daha şiddetli veya uzun süreliyse, seğirme, titreme, düzensiz nabız, uykusuzluk, kas zayıflığı, titreme ve bacak ve ayak krampları gelişebilir. Bu belirtiler bazı DEHB/otizm vakalarında da bulunabilir.

DEHB'nin DMS-IV kılavuzunda (Findling ve diğerleri, 1997) açıklandığı gibi aşağıdaki klinik semptomları mevcuttur:

Dikkat eksikliği: Dikkat eksikliği belirtileri en az altı ay boyunca ve çocuklar ilkokula devam ederken mevcut olmalıdır; ayrıntılara dikkat etmez veya okul ödevlerinde veya diğer etkinliklerde dikkatsizce hatalar yapar; görevlerde veya oyun etkinliklerinde dikkatini sürdürmekte güçlük çeker; yönergeleri takip etmez ve okul ödevlerini, ev işlerini ya da iş yerindeki görevi bitiremez (karşıt davranış ya da talimatları anlama eksikliğinden değil, görevleri yerine getirmedeki yavaşlıktan dolayı); aktiviteleri organize etmekte zorlanır; uzun süre zihinsel çaba gerektiren şeyleri sevmemekten kaçınır veya yapmak istemez; görevler ve etkinlikler için gerekli olan şeyleri (oyuncaklar, kalemler, kitaplar veya aletler) kaybeder; genellikle kolayca dikkatsizdir; günlük aktivitelerinde sıklıkla unutkandır ve hafıza güçlükleri vardır.

Hiperaktivite: Elleri, ayakları veya oturduğu yerde kıpır kıpır olur; oturması beklendiğinde koltuktan kalkar; uygun olmadığında koşar veya tırmanır; "hareket halinde" veya genellikle "bir motor tarafından sürülüyor" gibi davranır; aşırı konuşur; sorular bitmeden cevapları ağzından kaçırır; sırasını beklemekte zorlanır; araya girer; dikkatsizlik sebebiyle hayatlarını tehlikeye atma eğilimi vardır.

Dürtüsellik: Saldırganlaşır, hareketlerini kontrol etmez; sinirlenir ve bu saldırganlığı durdurmakta zorlanır.

Ayrıca:

Uyku bozuklukları: Hafif uyku sorunları; uyuyamaz; kabuslar görür, uykusuzluk; geceden korkar ve yorgun uyanır; stresle ortaya çıkan çok sık karın ağrıları.

Açıklanamayan Yorgunluk: Sabahları ayağa kalkmada, giyinmede yavaşlama ve spor aktivitelerinde anormal yorgunluk görülebilir. Bilinç kaybı olsun ya da olmasın baygınlık hissi; yüzdeki veya solunumdaki seğirmeler aşırı uyarılabilirliği yansıtır; tırnaklarını kemirir; kaygı, stres, duygudurum bozuklukları, kolayca üzülür; güven kaybı ve kendine saygı kaybı; sık sık bozulur; insanlardan korkar ve ölmekten korkar. 

Tıbbi muayene, aşırı heyecanlı çocukların %66'sında bir Findling’in belirtilerini ortaya koymaktadır.*1

Yapılan farklı bir çalışmada; DEHB’li çocukların 18'inde (%72) magnezyum eksikliği saptanmıştır. Magnezyum takviyeli grup, Wisconsin kart sıralama testi ve Conners' derecelendirme ölçeği ile ölçüldüğü üzere bilişsel işlevler açısından gelişmiştir.*2

Bir diğer çalışmada ise; en az iki aylık Magnezyum-B6 vitamini desteğinin, hastalığın klinik semptomlarını önemli ölçüde değiştirdiği: yani hiperaktivite ve hiperemotivite/saldırganlık azaldığı, okul dikkatinin arttığı sonucunu göstermektedir.*3

 

CreaVit RLX ‘ın içeriğinde 250 mg Magnezyum sitrat ve 5 mg Vitamin B6 bulunmaktadır. 

 

1*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507249/

2*Egyptian Journal of Medical Human Genetics, Volume 17, Issue 1, January 2016, Pages 63-70, Magnesium supplementation in children with attention deficit hyperactivity disorder

3*Magnes Res. PubMed, 2006 Mar;19(1):46-52. Improvement of neurobehavioral disorders in children supplemented with magnesium-vitamin B6. I. Attention deficit hyperactivity disorders